Norite užsakyti arba pasikonsultuoti?
Skambinkite arba rašykite
862018083
info@transprojektas.lt
Atsakysime visiems ir į visus klausimus.

Visos elektrikų paslaugos

Varžų matavimai

IZOLIACIJOS, PEREINAMŲJŲ KONTAKTŲ IR ĮŽEMINIMO VARŽŲ MATAVIMAI

Vadovaujantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141, teikiame tokias paslaugas:

·         Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas;

·         Iki 1000V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas;

·         Iki 1000V daugiagyslių kabelių, antrinių grandinių, rankinių elektros įrankių izoliacijos varžos matavimas;

·         Suvirinimo transformatorių, srovės keitiklių izoliacijos varžos matavimas;

·         Žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė-nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose;

·         Įžemintuvų varžų matavimas.

·         Schemų sudarymas.

·         Dokumentacijos tvarkymas.

·         Pridavimas energetikos inspekcijai. 

 

 Varžų matavimo periodiškumas

Eil.

Nr.

Matavimas

Patalpos ir įrenginiai

Periodiškumas

1

Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos matavimas

Nepavojingos patalpos

Ne rečiau kaip kartą per 6 metus

Stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklių, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamų šviestuvų, suvirinimo transformatorių ir pan.

Ne rečiau kaip kartą per metus

2

Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai

Iki 1000V elektros įrenginiai

Ne rečiau kaip kartą per 3 metus

Liftų, skalbyklių, pirčių, kranų,kt. pavojingų patalpų

Ne rečiau kaip kartą per metus

3.

Grandinės fazė-nulis matavimas

Visos

Prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai

4.

Įžeminimo įrenginio varžos matavimas

Ne rečiau kaip kartą per 12 metų.

·      Pavojinga elektros patalpa – patalpa, kurioje santykinis oro drėgnumas viršija 75proc. Arba yra elektrai laidžių dulkių; arba laidžios grindys (metalinės, gelžbetoninės, plytų, žemės ir pan.); arba vidutinė paros temperatūra aukštesnė nei +35C; arba yra galimybė vienu metu prisiliesti prie srovei laidžių neįžemintų elektros įrenginių korpusų ir prie srovei laidžių konstrukcijų, turinčių kontaktą su žeme.